Valberedningen

I valberedningen, som utses av kommunfullmäktige, sitter valda företrädare för de politiska partierna i Kils kommun.

Valberedningen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare (en för varje parti som har mandat i fullmäktige).

Ansvarsområden

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser efter det att kommunalval hållits.

Beredningen kan också få till uppgift att ta fram förslag till ledamöter och ersättare efter förtroendevalda som lämnar sina förtroendeuppdrag under mandatperioden.