HR

På HR finns kompetens inom personalfrågor, arbetsrätt och löneadministration. Här finns sammanlagt åtta medarbetare som stöttar politiker och chefer i deras roll som arbetsgivare.

HR arbetar kommunövergripande med att förankra och förverkliga de politiska målen för arbetsgivarpolitiken, t ex löner, chefsutveckling, värdegrund, kompetensförsörjning, samverkan och sjukfrånvaro.

HR sköter också den löpande administrationen kring löneutbetalningar, pension och försäkringar.

Till HR:s ansvarsområden tillhör att bistå förvaltningar vid förhandling och rehabiliteringsarbete vid behov, samt att samordna löneöversynsprocessen.