Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom kommunens samtliga verksamheter, med undantag för offentligt skolväsende, socialtjänst och överförmyndarverksamhet.

Ansvarsområden

Myndighetsnämnden fullgör kommunens uppgifter när det gäller myndighetsutövning inom bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken, alkohollagen, tobakslagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Ordförande är Robin Johansson (S).
Kontaktuppgifter till förtroendevalda finns på denna sida.