Vi är Kils kommun

Det är vi som är Kils kommun. Under bilden kan du klicka på länkarna för att läsa mer om respektive organisationsdel.

skiss över kommunens organisationDen politiska organisationen finns i vänsterdelen av skissen, med mörkare blå och ljusgrå färg.  De ljusgrå nämnderna är i samverkan med andra kommuner. 

Förvaltningen/tjänsteorganisationen till höger har fått ljusblå färg och de kommunala bolagen mörkgrå färg. I högerspalten högst upp hittar du de politiskt tillsatta revisorerna.

Klicka här för skiss i pdf-format (ej tillgänglighetsanpassad)

Läs mer om respektive organisationsdel

Kommunfullmäktige   Kommunrevision
  Fullmäktigeberedningar
(kan tillsättas av kommunfullmäktige)
   
Kommunstyrelsen   Kommundirektör
  Myndighetsutskott     Ledningsstab
  Ekonomi- och beredningsutskott      Myndighetsstab
  Verksamhetsutskott     Sektor utbildning
  Personalutskott     Sektor samhälle och service
  Tillväxtutskott     Sektor arbete och individ
      Sektor äldre
 Myndighetsnämnd     
 Valnämnd    
 Samverkansnämnd   Samhällsnytta i Kil AB 
      Kilsbostäder AB
 Drift- och servicenämnd     Kils Stadsnät AB
 Hjälpmedelsnämnd     Hantverkshuset i Kil AB
 Kost- & servicenämnd     Servicebolaget i Kil AB
 Krisledningsnämnd     ECG Arena AB
 Överförmyndarnämnd     Kils Energi AB
      Kils Återvinning AB

  Kommunfullmäktige   Kommunstyrelsen   Kilsbostäder AB   Kils Energi AB   Kils Avfallshantering AB   Samhällsnytta i Kil AB   Hantverkshuset i Kil AB