Vi är Kils kommun

Det är vi som är Kils kommun. Under bilden kan du klicka på länkarna för att läsa mer om respektive organisationsdel.

skiss över kommunens organisationDen politiska organisationen finns i vänsterdelen av skissen, med mörkare blå och ljusgrå färg.  De ljusgrå nämnderna är i samverkan med andra kommuner. 

Förvaltningen/tjänsteorganisationen till höger har fått ljusblå färg och de kommunala bolagen mörkgrå färg. I högerspalten högst upp hittar du de politiskt tillsatta revisorerna.

Klicka här för skiss i pdf-format (ej tillgänglighetsanpassad)

Läs mer om respektive organisationsdel

Vi kommer att länka namnen nedan efterhand vi skapar sidorna.

Kommunfullmäktige   Kommunrevision
  Fullmäktigeberedningar
(kan tillsättas av kommunfullmäktige)
   
Kommunstyrelsen   Kommundirektör
  Beredningsutskott      Ledningsstab
  Verksamhetsutskott     Myndighetsstab
  Myndighetsutskott     Sektor utbildning
  Tillväxtutskott     Sektor samhälle och service
      Sektor arbete och individ
 Myndighetsnämnd     Sektor äldre
 Valnämnd    
 Samverkansnämnd   Samhällsnytta i Kil AB 
      Kilsbostäder AB
 Drift- och servicenämnd     Kils Stadsnät AB
 Hjälpmedelsnämnd     Hantverkshuset i Kil AB
 Kost- & servicenämnd     Servicebolaget i Kil AB
 Krisledningsnämnd     ECG Arena AB
 Överförmyndarnämnd     Kils Energi AB
      Kils Återvinning AB

  Kommunfullmäktige   Kommunstyrelsen   Kilsbostäder AB   Kils Energi AB   Kils Avfallshantering AB   Samhällsnytta i Kil AB   Hantverkshuset i Kil AB