2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Organisation

Nämnder och styrelser med valda företrädare för de politiska partierna i Kils kommun styr kommunen.

Förvaltningar och kommunala bolag verkställer de beslut som fattas av politikerna. 

Kils kommuns organisation Kommunfullmäktige Kommunevisionen Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalutskott Tillväxtutskott Kultur--och-fritidsutskott Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Arbetsutskott Socialnämnden Arbetsutskott Miljö--och-byggnadsnämnden Arbetsutskott Tekniska nämnden Samverkansnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnd Tekniska förvaltningen

 

Kommunala bolag

De kommunala bolagen

  Kommunfullmäktige   Kommunstyrelsen   Kilsbostäder AB   Kilvision AB   Kils Energi AB   Kils Avfallshantering AB   Samhällsnytta i Kil AB   Hantverkshuset i Kil AB