5
Störningar

Störningar

5
2
Pågående arb.

Pågående arbeten

2
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Vi är Kils kommun

Det är vi som är Kils kommun. Under bilden kan du klicka på länkarna för att läsa mer om respektive organisationsdel.

Den politiska organisationen finns i vänsterdelen av skissen, med mörkare blå och ljusgrå färg.  De ljusgrå nämnderna är i samverkan med andra kommuner.

Vi har även samverkan i Drift- och servicenämnd (Karlstad kommun) samt hjälpmedelsnämnd och kost och servicenämnd (Landstinget i Värmland).

Förvaltningen/tjänsteorganisationen till höger har fått ljusblå färg och de kommunala bolagen mörkgrå färg. I högerspalten högst upp hittar du de politiskt tillsatta revisorerna. Klicka här för skiss i pdf.

Läs mer om respektive organisationsdel

Vi kommer att länka namnen nedan efterhand vi skapar sidorna.

Kommunfullmäktige   Kommunrevision
  Äldreberedning     
Kommunstyrelsen   Kommundirektör
  Utskott samhälle & service     Ledningsstab
  Utskott familj & utbildning     Myndighetsstab
  Utskott äldre     Sektor familj & utbildning
  Myndighetsutskott     Sektor samhälle & service
  Tillväxtutskott     Sektor äldre
  Myndighetsnämnd   Samhällsnytta i Kil AB 
 Valnämnd     Kilsbostäder AB
 Samverkansnämnd     Kils stadsnät AB
 Krisledningsnämnd     Hantverkshuset i Kil AB
 Överförmyndarnämnd     Kils Energi AB
          Kils Avfallshantering AB

Kommunfullmäktige Kommunevisionen Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalutskott Tillväxtutskott Kultur--och-fritidsutskott Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Arbetsutskott Socialnämnden Arbetsutskott Miljö--och-byggnadsnämnden Arbetsutskott Tekniska nämnden Samverkansnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnd Tekniska förvaltningen

  Kommunfullmäktige   Kommunstyrelsen   Kilsbostäder AB   Kils Energi AB   Kils Avfallshantering AB   Samhällsnytta i Kil AB   Hantverkshuset i Kil AB