Nyckeltal - öppna data

Öppna data är fri och tillgänglig digital information.

I kommun- och regionsdatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år.

Kolada ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter. Nyckeltalen bygger på data från ett stort antal myndigheter, till exempel Statistiska centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

I Kolada kan du läsa om allt från en kommuns demografi (befolkningsfördelning, storlek och sammansättning) till hur mycket olika tjänster kostar.