Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelser och tillkännagivanden

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 8 november är justerat.

Protokollet anslås 14 november - 5 december.

Protokollet från myndighetsnämndens sammanträde den 9 november är justerat.

Protokollet anslås 14 november - 5 december.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 8 november är justerat.

Protokollet anslås 14 november - 5 december.

Protokollet från hjälpmedelsnämndens sammanträde den 11 november är justerat.

Protokollet anslås 17 november - 9 december.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november är justerat.

Protokollet anslås 1 december - 22 december.

Protokollet från kost- och servicenämndens sammanträde den 18 november är justerat.

Protokollet anslås 1 december - 22 december.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2022

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Samverkansnämnden

Valnämnden

Överklaga

Klicka här om du vill överklaga ett beslut.

Underrättelse

Ändring av detaljplan för Stenåsens industriområde. Granskningsutlåtande samt övriga antagandehandlingar finns tillgängliga här samt på Kils bibliotek.