Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelser och tillkännagivanden

Protokollet från överförmyndarnämnd i samverkans sammanträde den 19 augusti är justerat.

Protokollet anslås mellan den 19 augusti och den 10 september.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 7 september är justerat.

Protokollet anslås mellan den 13 september och den 4 oktober.

Protokollet från myndighetsnämndens sammanträde den 8 september är justerat.

Protokollet anslås mellan den 14 september och den 6 oktober.

Underrättelser

Underrättelse till berörda grannar om bygglovsbeslut
HALSMO 1:1 (FRYKSTA FRYKSTASTUGAN 1)

Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2021

Du hittar också alla sammanträden i vår kalender.

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Samverkansnämnden

Minnesanteckningar

Kommunens råd för funktionsrätt

Kommunala pensionärsrådet

Överklaga

Klicka här om du vill överklaga ett beslut.

Vad är vad
Sammanträde

Det möte där nämnd/styrelse träffas och beslutar.

Beslutande

De politiker som var med och beslutade 

Kallelse/kungörelse

De ärenden som tas upp vid sammanträdet.

Protokoll

Kallelsens ärenden och de beslut som togs vid sammanträdet