Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelser och tillkännagivanden

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars är justerat.

Protokollet anslås 13 mars - 3 april.

Protokollet från myndighetsnämndens sammanträde den
8 mars är justerat.

Protokollet anslås 13 mars - 3 april.

Protokollet från kommunrevisionens sammanträde den 22 februari justerat.

Protokollet anslås 14 mars - 4 april.

Protokollet från samverkansnämndens sammanträde den
16 mars är justerat.

Protokollet anslås 22 mars - 12 april.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2023

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Samverkansnämnden

Valnämnden

Överklaga

Klicka här om du vill överklaga ett beslut.