Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelser och tillkännagivanden

Utställning av fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

Under perioden 10 maj - 16 juli 2021 pågår utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj är justerat.

Protokollet anslås mellan den 3 juni och den 24 juni.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni är justerat.

Protokollet anslås mellan den 4 juni och den 25 juni.

Protokollet från myndighetsnämndens sammanträde den 2 juni är justerat.

Protokollet anslås mellan den 8 juni och den 30 juni.

Protokollet från gemensam drift- och servicenämndens sammanträde den 21 maj är justerat.

Protokollet anslås mellan den 16 juni och den 8 juli.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni är justerat.

Protokollet anslås mellan den 23 juni och den 14 juli.

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 22 juni är justerat.

Protokollet anslås mellan den 23 juni och den 14 juli.

Underrättelser

Underrättelse till grannar, Sannerud 1:436

Underrättelse till grannar, Sannerud 1:45

Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2021

Du hittar också alla sammanträden i vår kalender.

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Samverkansnämnden

Minnesanteckningar

Kommunens råd för funktionsrätt

Kommunala pensionärsrådet

Överklaga

Klicka här om du vill överklaga ett beslut.

Vad är vad
Sammanträde

Det möte där nämnd/styrelse träffas och beslutar.

Beslutande

De politiker som var med och beslutade 

Kallelse/kungörelse

De ärenden som tas upp vid sammanträdet.

Protokoll

Kallelsens ärenden och de beslut som togs vid sammanträdet