Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelser och tillkännagivanden

Ny översiktsplan Kils kommun:
granskning pågår 28 mars-30 maj

Kungörelse om granskning Ny översiktsplan Kils kommun 

Mer information och granskningshandlingar Ny översiktsplan Kils kommun

Beviljat bygglov Halsmo 1:1

Underrättelse till grannar

Protokollet från överförmyndarnämnd i samverkans sammanträde den 28 april är justerat.

Protokollet anslås mellan den 2 maj och den 25 maj.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april är justerat.

Protokollet anslås mellan den 6 maj och den 27 maj.

Protokollet från myndighetsnämndens sammanträde den 11 maj är justerat.

Protokollet anslås mellan den 12 maj och den 2 juni.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 10 maj är justerat.

Protokollet anslås mellan den 17 maj och den 7 juni.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2022

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Samverkansnämnden

Överklaga

Klicka här om du vill överklaga ett beslut.

Vad är vad
Sammanträde

Det möte där nämnd/styrelse träffas och beslutar.

Beslutande

De politiker som var med och beslutade 

Kallelse/kungörelse

De ärenden som tas upp vid sammanträdet.

Protokoll

Kallelsens ärenden och de beslut som togs vid sammanträdet