Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Underrättelse om granskning av detaljplan för Fryksta Freja

Granskningstid: 2023-11-27 – 2022-12-20.
Här kan du ta del av planen.

Publicerad 2023-11-23 - 2023-12-21

Protokollet från hjälpmedelsnämndens sammanträde den 10 november är justerat.

Protokollet anslås under perioden 21 november till och med den 13 december.

Protokollet från kost- och servicenämndens sammanträde 16 november är justerat den 30 november.

Protokollet anslås under perioden 30 november till och med 22 december. 

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november är justerat.

Protokollet anslås under perioden 1 december till och med 27 december. 

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 30 november är justerat. 

Protokollet anslås under perioden 7 december till och med 29 december. 

Sammanträdestider för 2023

 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten med undantag för vissa ärenden. Undantag är ärenden som avser myndighetsutövning, omfattar sekretess och när kommunstyrelsen lägger förslag till kommunfullmäktige.

Insläpp till kommunstyrelsens sammanträden sker mellan klockan 14.45 till 14.55 vid kommunhusets södra entré (Gröna torget).

Varje kommunmedlem har enligt kommunallagen möjlighet att överklaga de kommunala beslut som överklagas genom laglighetsprövning. Vid laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten endast om beslutet är lagligt.

Gäller beslutet istället myndighetsutövning mot enskild, som till exempel försörjningsstöd eller bygglov, överklagas beslutet genom förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen. Rätt att överklaga har då enbart den som berörs av beslutet.