Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelser och tillkännagivanden

Förslag till ändring av del av detaljplan för Stenåsens industriområde

Underrättelse om granskning 2022-08-18 till 2022-09-12

Protokollet från myndighetsnämndens sammanträde den 10 augusti är justerat.

Protokollet anslås mellan den 11 augusti och den 5 september.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2022

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Samverkansnämnden

Valnämnden

Överklaga

Klicka här om du vill överklaga ett beslut.