Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelser och tillkännagivanden

Protokollet från hjälpmedelsnämndens sammanträde den
24 september är justerat.

Protokollet anslås mellan den 4 oktober och den 26 oktober.

Protokollet från överförmyndarnämnd i samverkan sammanträde den 30 september är justerat.

Protokollet anslås mellan den 4 oktober och den 26 oktober.

Protokollet från kost- och servicenämndens sammanträde den 1 oktober är justerat (direktjusterade paragrafer).

Protokollet anslås mellan den 5 oktober och den 27 oktober.

Protokollet från kost- och servicenämndens sammanträde den 1 oktober är justerat.

Protokollet anslås mellan den 11 oktober och den 1 november.

Protokollet från gemensam drift- och servicenämndens sammanträde den 17 september är justerat.

Protokollet anslås mellan den 13 oktober och den 4 november.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober är justerat.

Protokollet anslås mellan den 18 oktober och den 8 november.

Protokollet från myndighetsnämndens sammanträde den 13 oktober är justerat.

Protokollet anslås mellan den 19 oktober och den 9 november.

Underrättelser

Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2021

Sammanträdestider för 2022

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Samverkansnämnden

Minnesanteckningar

Kommunens råd för funktionsrätt

Kommunala pensionärsrådet

Överklaga

Klicka här om du vill överklaga ett beslut.

Vad är vad
Sammanträde

Det möte där nämnd/styrelse träffas och beslutar.

Beslutande

De politiker som var med och beslutade 

Kallelse/kungörelse

De ärenden som tas upp vid sammanträdet.

Protokoll

Kallelsens ärenden och de beslut som togs vid sammanträdet