Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Anslagstavla

Välkommen till Kils kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden om sammanträden samt information om kungörelser och justerade protokoll.

Kungörelser och tillkännagivanden

Protokollet från gemensam drift- och servicenämndens sammanträde den 26 februari är justerat.

Protokollet anslås mellan den 18 mars och den 9 april.

Protokollet från kost- och servicenämndens sammanträde den 12 mars är justerat.

Protokollet anslås mellan den 26 mars och den 16 april.

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 25 mars är justerat.

Protokollet anslås mellan den 26 mars och den 16 april.

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars är justerat.

Protokollet anslås mellan den 31 mars och den 21 april.

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 30 mars är justerat.

Protokollet anslås mellan den 31 mars och den 21 april.

Protokollet från kommunrevisionens sammanträde den 23 mars är justerat.

Protokollet anslås mellan den 31 mars och den 21 april.

Sammanträdestider

Sammanträdestider för 2021

Du hittar också alla sammanträden i vår kalender.

Kallelser och protokoll

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Myndighetsnämnden

Samverkansnämnden

Minnesanteckningar

Kommunens råd för funktionsrätt

Kommunala pensionärsrådet

Överklaga

Klicka här om du vill överklaga ett beslut.

Vad är vad
Sammanträde

Det möte där nämnd/styrelse träffas och beslutar.

Beslutande

De politiker som var med och beslutade

Kallelse/kungörelse

De ärenden som tas upp vid sammanträdet. Vi publicerar dem på kil.se 4-5 dagar innan sammanträdet.

Protokoll

Kallelsens ärenden och de beslut som togs vid sammanträdet. Vi publicerar dem så snart de är justerade, senast 14 dagar efter sammanträdet.

Mappstrukturen

Öppna och stäng mapparna genom klick på + och -.