Kommunfullmäktige

I de klickbara mapparna nedan kan du ta del av kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och även handlingar från 2018.

Kallelser och protokoll som lagts ut efter 23 september 2019 är tillgänglighetsanpassade enligt webbtillgänglighetsdirektivet. Detta gäller dock inte handlingar som är bifogade kallelserna.
Du hittar mer information i vårt tillgänglighetsutlåtande.