1
Störningar

Störningar

1
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och 24 ersättare. Ordförande i kommunfullmäktige är Jessica Hildén (S).

Kommunfullmäktige sammanträder normalt en gång per månad med undantag av juli månad. Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Ansvarsområden

Kommunfullmäktige kan sägas utgöra ”kommunens riksdag” och är således kommunens högsta beslutande organ.

Kommunallagen anger att kommunfullmäktige ska besluta i alla ärenden av principiell betydelse eller av större vikt för kommunen. Lagen ger exempel på några ärenden som fullmäktige ska besluta om

 • mål och riktlinjer för verksamheten

 • budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor

 • nämndernas organisation och verksamhetsformer

 • val av ledamöter och ersättare i nämnderna

 • val av revisorer och ersättare

 • bestämmelser för ersättning till förtroendevalda 

 • årsredovisning och ansvarsfrihet

Valberedningen

Kommunfullmäktige utser valberedningen som har till uppgift att ta fram förslag till ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser efter det att kommunalval hållits.

Mandatperioden för kommunfullmäktige slutar 14 oktober 2022.

Budget

Budget för kommunfullmäktige hittar du på ekonomisidorna.

Ordförande

Jessica Hildén (S)

E-post: jessica.hilden@kil.se
Mobiltelefon: 072-745 48 73

1:e vice ordförande

Marina Kedemark (C)

E-post: marina.kedemark@kil.se
Mobiltelefon: 073-310 17 30

2:e vice ordförande

Dragan Tesovic (S) 

Mobiltelefon: 070-651 43 41