Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Kommunrevisionen

Kommunrevisorerna utses av kommunfullmäktige och är fem till antalet. I granskningen tar de hjälp av sakkunniga revisorer.

Ansvarsområden

Revisorerna, som är kommunfullmäktiges kontrollorgan, har till uppgift att granska hur nämnder och styrelser sköter sin verksamhet. De ska kontrollera att verksamheten bedrivs på ett effektivt och ekonomiskt riktigt sätt. De ska även kontrollera att räkenskaperna är rättvisande.

Reglemente

Budget

Budget för revisionen hittar du på ekonomisidorna.

Kontakt

E-post: kommunrevisionen@kil.se.

Posten läses och vidarebefordras i första hand av kommunstyrelsens registrator.