Personalutskott

Uppdrag

  • Säkerställer målen i perspektivet Medarbetare.
  • Bereder styr- och policydokument inom personalområdet, inklusive frågor om arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.
  • Tar fram förslag till nya mål och riktlinjer utifrån den årliga medarbetaranalysen.