Kil - på rätt spår

Visionen Kil - på rätt spår ska leda Kils kommun på rätt spår in i framtiden.

För att nå det måste vi vara lyhörda och beredda att omvärdera vilket spår som är rätt utifrån de förutsättningar som är.

Rätt spår idag kan alltså vara ett annat spår i morgon.

Vision

Läs hur vi vill att Kil ska utvecklas: www.kil.se/vision

Visionen är framtagen i en tvärpolitisk arbetsgrupp (deltagare från alla partier) och beslutades i kommunfullmäktige 2005-06-22

Klicka här för att läsa hur kommunens styrs och vilka strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat.