Samverkansnämnden

Samverkansnämnden är en gemensam nämnd mellan Forshagas och Kils kommuner. Nämnden har tre ledamöter från respektive kommun.

Ordförande är Kils kommuns kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S).

Vice ordförande är kommunstyrelsens ordförande för Forshaga kommun, Göran Adrian (C).

Ansvarsområden

Nämnden ska leda och samordna utvecklingen av informationssystem, IT och datakommunikation i de båda kommunerna.

Under nämnden finns en förvaltningsorganisation som består av kommunernas respektive IT-avdelningar. Gemensam chef för avdelningarna är Eric Löfberg. 

Reglemente för samverkansnämnden