Sektor samhälle och service

Sektor samhälle och service innehåller verksamheterna fysisk och teknisk planering, näringsliv och turism, kost, fritid och kultur, kollektivtrafik, vatten och avlopp, gator och vägar, parker och fastigheter.

Sektorchefen leder verksamheterna på uppdrag av kommundirektören. Kommunstyrelsen är beslutande organ.