Utskott

Utskotten har inte delegerad beslutanderätt enligt kommunstyrelsens delegeringsordning men får lämna uppdrag till förvaltningen inom ramen för gällande verksamhetsplan. (Undantag för myndighetsutskottet, se nedan.)

Här kan du läsa mer om utskotten: