2
Störningar

Störningar

2
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
 •  
 •    
 • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
  Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
   
 • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Medborgarförslag

Regler för medborgarförslag

 • Du som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i kommunfullmäktige, genom medborgarförslag.
 • Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas. 
 • Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  Länk till sida med kommunens adress och öppettider
 • Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av kommunfullmäktige, om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
 • Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens kansli.
 • Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
 • När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
 • Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Läs kommunstyrelsens servicegarantier gällande medborgarförslag.