Medborgarförslag

Kvinna tittar upp på glödlampa

Om du har en bra idé, tycker att något borde förbättras eller liknande, kan du skriva ett medborgarförslag.

Politikerna tar ställning till medborgarförslagen - en del av dem godkänns, andra inte. Utegym på Frykstahöjden, restaurering av lekpark på Lundsområdet i Fagerås och en hundrastgård i Kil är exempel på medborgarförslag som har blivit eller kommer att bli verklighet.

Hur gör jag ett medborgarförslag?

När du har ett förslag ska du skicka in det till kommunen. Det kan du göra på olika sätt:

Observera att medborgarförslaget ska innehålla namnteckning, därför behöver du scanna in det och skicka det som en PDF-fil om du gör det via e-post.

Regler för medborgarförslag

  • Du som är folkbokförd i kommunen får väcka ärenden i kommunfullmäktige, genom medborgarförslag.
  • Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas. 
  • Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
    Länk till sida med kommunens adress och öppettider
  • Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av kommunfullmäktige, om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
  • Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.
  • När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas.
  • Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträden i april och oktober.

Läs kommunstyrelsens servicegarantier gällande medborgarförslag.