PÅ RÄTT SPÅR

På rätt spår är kommunens egen tidning.
I den kan läsa om hur vi jobbar och vad som är på gång i Kil.

Kommuntidningen delas ut till samtliga hushåll och företag i Kils kommun. 

Vill du lämna bidrag eller idéer till tidningen?

Kontakta lina.nyaker@kil.se

Utgivningsplan På rätt spår

2023 Manusstopp Till hushållen
Nr 1 28 april 1 juni
Nr 2 22 september 26 oktober
Nr 3 10 november 14 december
     

 

Här nedan kan du läsa den senaste samt tidigare års nummer som pdf.

För att kunna läsa måste du ha Adobe Reader eller annan pdf-läsare.