PÅ RÄTT SPÅR

På rätt spår är kommunens egen tidning.
I den kan läsa om hur vi jobbar och vad som är på gång i Kil.

Kommuntidningen delas ut till samtliga hushåll och företag i Kils kommun. 

Vill du lämna bidrag eller idéer till tidningen?

Kontakta lina.nyaker@kil.se

Utgivningsplan På rätt spår

2024 Manusstopp Till hushållen
Nr 1 19 januari 21 februari
Nr 2 26 april 29 maj
Nr 3 20 september 23 oktober
     

 

Här nedan kan du läsa den senaste samt tidigare års nummer som pdf.

För att kunna läsa måste du ha Adobe Reader eller annan pdf-läsare.