Författningssamling

Beslutsklubba liggande på ett bord

Här hittar du Kils kommuns författningssamling och förteckning över lokala ordningsföreskrifter, hälsoskyddsföreskrift, avfallsplan och ABVA.

Författningssamling och förteckningar

ABVA , VA-taxa, regler, servisanmälan och ägarbyte

Avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering (lokal renhållningsordning)

Hälsoskyddsföreskrift

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter