Avfallsplan

Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet.

I avfallsplanen förklarar vi förhållanden i kommunen. Vi redovisar också förslag till mål och tänkbara åtgärder för hur vi kan nå de nationella och regionala miljömål inom avfallsområdet som riksdagen och Länsstyrelsen i Värmlands län bestämt.

Vi använder ordet "samverkanskommunerna" i planen. Då menar vi kommunerna Hammarö, Grums, Kil, Forshaga och Karlstads har tillsammans tagit fram avfallsplanen.

Här kan du läsa Avfallsplan 2017-2027, Kils kommun 

Renhållningsordning

Avfallsplanen och de lokala föreskrifterna om avfallshantering utgör tillsammans renhållningsordning för kommunen.

Här kan du läsa Lokala föreskrifter för avfallshantering i Kils kommun