Bostadsförsörjningsprogram - nytt

Kils kommun har tagit fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram.

Syftet med kommunens planering för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Att skapa förutsättningar för behovsanpassade bostäder i rätt läge är viktigt för att vara en attraktiv kommun och en viktig beståndsdel i att erbjuda goda livsmiljöer.