Ett bättre Kil

Framsida för Ett bättre Kil - utvecklingsprogram

Vi har arbetat fram ett utvecklingsprogram för Kils tätort i samarbete med invånare, företagare och föreningar som kommunfullmäktige antog i augusti 2014.

Syftet med Utvecklingsprogram för Kils tätort är att lägga en grund för ett långsiktigt arbete med tätortsutveckling.

Programmet ska vara ett underlag i arbetet med att skapa ett långsiktigt och konstruktivt samarbete mellan fastighetsägare, företagare och kommunen.

Läs utvecklingsprogrammet

Klicka på filerna nedan för att läsa Utvecklingsprogram för Kils tätort.