Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

 

 

 

 

 

Bakgrund

Samråd för planen genomfördes under juli-september 2015. Efter samrådet har en del justeringar av planen gjorts, vidare har en utredning om reservvattentäkt tagits fram.

Två workshopar hölls i slutet av 2014 till vilka allmänheten inbjöds via annons i lokaltidningen. Workshoparna ledde till formulering av visionen NEDRE FRYKEN – det goda livet, vilken består av de tre delarna rörelse, upplevelse och samvaro. Enligt visionen ska det vara enkelt och naturligt att välja cykeln som transportmedel och utemiljön ska locka barn som vuxen till lek och rörelse.