Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

 

Under perioden 10 maj - 16 juli 2021 pågick utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken.

Nästa steg i processen är att kommunen sammanställer inkomna synpunkter samt gör eventuella justeringar av planen inför antagande. Planen kommer att antas av kommunfullmäktige.

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Nedre Fryken är att skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut med attraktiv bebyggelse och attraktiva friluftsområden.

Förslaget var ute på samråd under perioden 1 juli – 11 september år 2015. Därefter ställdes förslaget ut 22 - 23 mars 2018. Efter den första utställningen har planen arbetats om vilket gör att den nu ställs ut ytterligare en gång.