Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

 

Under perioden 10 maj - 16 juli 2021 pågår utställning av förslag till fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken. Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Nedre Fryken är att skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut med attraktiv bebyggelse och attraktiva friluftsområden.

Förslaget var ute på samråd under perioden 1 juli – 11 september år 2015. Därefter ställdes förslaget ut 22 - 23 mars 2018. Efter den första utställningen har planen arbetats om vilket gör att den nu ställs ut ytterligare en gång.

Utställningen vänder sig till alla som kan ha intresse av planen såsom myndigheter, privatpersoner, verksamhetsutövare, organisationer, föreningar m.fl.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken finns under utställningstiden tillgängligt på:

  • Kils kommuns hemsida, www.kil.se
  • Kils bibliotek, OBS! Endast kortare besök på 30 min på grund av pandemirestriktioner

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till nedanstående postadress eller e-postadress. Synpunkterna ska vara kommunen tillhanda senast 16 juli 2021.

E-post: kommun@kil.se

Brev: Kilskommun, Box 88, 665 23 Kil.

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling. Synpunkterna kommer att behandlas och därefter beslutar kommunen om justeringar i planförslaget utifrån inkomna synpunkter, innan kommunfullmäktige väntas anta planen.