Fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

Den fördjupade översiktsplanen för Nedre Fryken antogs av kommunfullmäktige den 24 mars 2022. 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Nedre Fryken är att skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut med attraktiv bebyggelse och attraktiva friluftsområden.