Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Fördjupad översiktsplan för Kils tätort

valkommentillkilscentrum2020_nyhetsbild.jpg

Kils kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Kils tätort. Syftet med att fördjupa översiktsplanen för Kils tätort är att den ska ge en långsiktigt hållbar linje i den fysiska planeringen och efterföljande lov och tillstånd.

Genom att säkerställa befintliga värden, analysera framtida behov och skapa möjligheter för önskvärd utveckling finns förutsättningarna för en hållbar tätortsutveckling.

Samråd pågår under perioden: 18 april-20 juni 2022

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsmöte kommer att hållas den 18 maj kl 18:00 i KilArena, ingen föranmälan krävs.

Samrådshandlingar finns förutom digitalt här på hemsidan även tillgängliga på Kils bibliotek.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit skriftligt senast den 20 juni 2022 till Kils kommun, Box 88, 665 23 Kil. Det går även bra att skicka yttrande via e-post till kommun@kil.se. Ange KS/2021:420