Landsbygdsutveckling i strandnära lägen -LIS

Fryksta

Vi har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för att peka ut områden inom kommunen som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS).

Syftet med LIS-planering är att skapa långsiktiga sysselsättningseffekter i kommunen samt att bevara och förstärka underlaget för service på landsbygden.

Det sker genom att möjliggöra uppförande av byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd i attraktiva, strandnära lägen. Planen ska i första hand ses som möjlighetsskapande och understödjande till lokala initiativ för utveckling av landsbygden.