Översiktsplan

Kil på rätt spår är Kils kommuns vision. I översiktsplanen uppmärksammar vi några av de spår som leder till att visionen kan förverkligas.

Kommunfullmäktige har beslutat om en kommunomfattande översiktsplan. Planen innehåller strategier för att utveckla mark- och vattenområden inom Kils kommun.  Planen ger också vägledning för hur den redan bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Här hittar du översiktsplan

Här nedan kan du ta del av Kils kommuns översiktsplan.