Serviceplan

Kils kommun har tagit fram ett förslag till serviceplan.

Syftet med serviceplanen är att ge en översiktlig bild av tillgången till service i kommunen. Serviceplanen är ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden och ska ses som ett komplement till översiktsplanen. Med en genomtänkt planering för service inom kommunen kan verksamheter erhålla stöd och bidrag i enlighet med förordning om stöd till kommersiell service (2000:284).