Lövenstrand

Skiss: de nya bostadsområden i sluttningen mot sjön Fryken.

Välkommen till ett sjönära, naturnära och centralt boende! Endast ett fåtal villatomter finns kvar inom Lövenstrandsområdet men då efterfrågan är fortsatt stor har kommunen släppt fler villatomter på Tallåsen och Skommita.