Detaljplaner

Planprocessen

Du kan lämna synpunkter på kommunens planer i samband med samråd och granskning. Planer som är på samråd eller granskning hittar du här på hemsidan och i samhällsbyggnadshusets entré.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Läs mer om planprocessen på PBL kunskapsbanken (Boverkets sida) 

Samråd

Halvardsön samråd pågår 20 mars-12 april

Granskning

Just nu har vi inga planer för granskning

 

Detaljplan för Dikartorp - samrådet avslutat, utredningar pågår

Fagerås förskola - detaljplan påbörjad 

Fryksta -Freja - planen antogs den 7 februari 2024

Kilslund, Norra delen - granskning avslutad, sammanställning pågår

Södra Välsätter - detaljplan påbörjad