0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Detaljplaner

Planprocessen

Du kan lämna synpunkter på kommunens planer i samband med samråd och granskning. Planer som är på samråd eller granskning hittar du här på hemsidan och i samhällsbyggnadshusets entré.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Läs mer om planprocessen på PBL kunskapsbanken (Boverkets sida) 

Detaljplaner du kan vara med och påverka

Samråd

 För närvarande finns inga detaljplaner på samråd

 

Granskning

 

Ändring av detaljplan för Skommita-Tallåsen

 

 

 

Antagande

Södra Hannäs 1:46 -antagandehandlingar med granskningsutlåtande. Planen kommer att tas upp för antagande under hösten.

Södra Grimstad 1:63, 1:64, 1:65 m.fl. - antagandehandlingar med granskningsutlåtande. Planen kommer att tas upp för antagande under hösten

Detaljplaner där arbete pågår

Ändring av detaljplan för Kils multisportarena, kommer att antas inom kort

Ändring av detaljplan för Norra Fagerås, kommer att antas inom kort

Upphävande av detaljplan för Frykeruds-Mosserud samråd avslutat, sammanställning pågår

Ändring av detaljplan för Fryksta samråd avslutat, sammanställning pågår

Ändring av detaljplan för Älgen 9 kommer att antas inom kort

Säbytorp, Punsgärdet granskning avlutad, arbetet vilande i väntan på utredning avseende VA

Runnevåls industriområde -  planen är överklagad

 - inväntar beslut om antagande

 

Planer som har vunnit laga kraftUpphävande av del av Nya runnevål

Hovslagaren, norra delen

Ändring av stadsplan för Vikstaskolan

Del av Säbytorps stugområde 

Hannäs hästcenter 

Kils multisportarena 

Klicka här för att se antagna detaljplaner