Detaljplaner

Planprocessen

Du kan lämna synpunkter på kommunens planer i samband med samråd och granskning. Planer som är på samråd eller granskning hittar du här på hemsidan och i samhällsbyggnadshusets entré.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Läs mer om planprocessen på PBL kunskapsbanken (Boverkets sida) 

Samråd

Just nu har vi inga planer för samråd.

Granskning

Just nu har vi inga planer för granskning

 

Detaljplan för Dikartorp - samråd inom kort

Fagerås förskola - detaljplan påbörjad 

Kilslund, Norra delen - granskning avslutad, sammanställning pågår

Södra Välsätter - detaljplan påbörjad

Halvardsön - samråd avslutat, sammanställning pågår