Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Detaljplaner

Planprocessen

Du kan lämna synpunkter på kommunens planer i samband med samråd och granskning. Planer som är på samråd eller granskning hittar du här på hemsidan och i samhällsbyggnadshusets entré.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Läs mer om planprocessen på PBL kunskapsbanken (Boverkets sida) 

Detaljplaner du kan vara med och påverka

Samråd

 Ändring av detaljplan för Frykeruds-Mosserud samråd pågår under perioden 25 januari- 15 februari 2021 

Granskning

 För närvarande finns inga planer utställda för granskning

  

Antagande

  

 Södra Grimstad 1:63, 1:64, 1:65 m.fl. - antagandehandlingar med granskningsutlåtande. Planen kommer att tas upp för antagande under hösten

Detaljplaner där arbete pågår

 

Ändring av detaljplan för Fryksta granskning är avslutat, planen kommer att tas upp för antagande inom kort.

 

Säbytorp, Punsgärdet granskning avslutad, planen är vilande i väntan på utredning avseende VA

Runnevåls industriområde -  planen är överklagad

 Södra Hannäs 1:46 - planen är överklagad.

 

Planer som har vunnit laga kraftÄndring av detaljplan för Kils multisportarena

Ändring av detaljplan för Norra Fagerås

Ändring av detaljplan för Älgen 9

Ändring av detaljplan för Skommita-Tallåsen

Upphävande av del av Nya runnevål

Hovslagaren, norra delen

Ändring av stadsplan för Vikstaskolan

Del av Säbytorps stugområde 

Hannäs hästcenter 

Kils multisportarena 

Klicka här för att se antagna detaljplaner