0
Störningar

Störningar

0
Inga störningar just nu
1
Pågående arb.

Pågående arbeten

1
  •  
  •    
  • Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
    Din rättelse/kommentar kommer att mejlas till kommunikationsenheten.
     
  • Dra reglaget till höger för att skicka formuläret

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil
Fakturaadress
FE 1407
645 88 Strängnäs

Fler kontaktuppgifter

Detaljplaner

Planprocessen

Du kan lämna synpunkter på kommunens planer i samband med samråd och granskning. Planer som är på samråd eller granskning hittar du här på hemsidan och på Kils bibliotek.

Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Läs mer om planprocessen på PBL kunskapsbanken (Boverkets sida) 

Detaljplaner du kan vara med och påverka

Samråd

 Inga planer på samråd för tillfället

Granskning

 Södra Hannäs 1:46 finns utställd för granskning under perioden 27 juni till och med 15 augusti 2019.

Detaljplaner där arbete pågår

Säbytorp, Punsgärdet -Sammanställning av synpunkter från samråd

Runnevåls industriområde - detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige, planen är överklagad

Södra Grimstad 1:63, 1:64, 1:65 m.fl. - inväntar beslut om antagande

 

Planer som har vunnit laga kraft

Hovslagaren, norra delen

Ändring av stadsplan för Vikstaskolan

Del av Säbytorps stugområde 

Hannäs hästcenter 

Kils multisportarena 

Klicka här för att se antagna detaljplaner