Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Säbytorp, Punsgärdet

Ett förslag till detaljplan för Säbytorps stugområde har upprättats. Syftet med planläggningen är att möjliggöra upp till fyra nya enbostadshus i anslutning till Säbytorps stugområde.

Planområdet ligger i anslutning till Säbytorps stugområde på Västra sidan Nedre Fryken, cirka sju km norr om Kils tätort.

Området avgränsas i öster och söder av befintlig bebyggelse, i väster av Kattnäsvägen och i norr av den grusväg som leder upp till Säbytorps gård. Planområdets areal är ca 1,5 hektar.

Marken inom det berörda området ägs av en privat fastighetsägare.

Planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Förslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 6 mars - 30 mars 2020

Granskningshandlingar finns under denna tid tillgängliga på följande platser:

  • Kils samhällsbyggnadshus, Storgatan 49, Kil.
  • Kils Bibliotek

Du som har synpunkter på planförslaget ska framföra dessa skriftligt till nedanstående postadress eller e-postadress.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 mars 2020

E-post: kommun@kil.se         

Postadress: Kils kommun, Myndighetsnämnden, Box 88, 665 23 Kil

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.