Södra Välsätter

Myndighetsnämnden har beslutat att påbörja planläggning.

Mer information finns att läsa här.