Kilen nummer 2, 3 och 4

Utmärkelsen Kilen nr 2-4 delades ut på kommunfullmäktige 20 dec 2012 till Ing-Britt Bergström, Hans Norström och Torbjörn Larsson.

Torsdagen den 20 december 2012 delades utmärkelsen Kilen nummer 2, 3 och 4 ut till Ing-Britt Bergström, Hans Norström och Torbjörn Larsson som under många år arbetat med evenemanget Kil hela veckan.

Motivering

Ing-Britt Bergström, Torbjörn Larsson och Hans Norström har under lång tid och med stort engagemang arrangerat Kil hela veckan som har stor betydelse för Kils kommuns identitet. Pristagarna har med små medel och stor arbetsinsats utvecklat Kil hela veckan till ett kulturarv som 2012 firade 40-år.

Kommunalråden Mikael Johansson (S) och Georg Forsberg (C) delade ut diplom blommor och utmärkelser tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Rita Gunnarsson (S) vid kommunfullmäktiges sammanträde i KilArena den 20 december 2012.

Foto: Roger Kvarnlöv, Kils kommun