Ärendehantering och utredning

Inom funktionen Ärendehantering och utredning jobbar vi bland annat med

  • allmänna val och val till Europaparlamentet 
  • diarieföring
  • juridik
  • kommunarkiv
  • nämndadministration
  • samordning av dataskyddsarbete
  • systematiskt säkerhetsarbete
  • utredning
  • ärendeberedning

Utveckla administrationen

Ärendehantering och utredning har en central roll i att utveckla administrationen i kommunen, till exempel registrering av handlingar, tjänsteskrivelser, nämndadministration och arkivbildning.

Som stöd i det arbetet använder kommunen dokument- och ärendehanteringssystemet Lex med ett antal olika moduler samt Klara arkivredovisningssystem.

https://www.kil.se/Intranet/DokumentStyrning/arendeberedning/

Riktlinjer för dokument och ärenden

Vi tar fram riktlinjer för dokument- och ärendehanteringen i kommunen, det vill säga hur handlingar ska hanteras från postöppning till arkivering. Syftet med detta är bland annat att säkerställa allmänhetens möjlighet att ta del av allmänna handlingar.

Klicka här för att se avgifterna för kopiering samt utskrifter.

Politisk beredning och juridik

Funktionen jobbar med processen ärendeberedning, i syfte att säkerställa kvaliteten på beslutsunderlagen. Andra arbetsuppgifter är utredningar, juridisk rådgivning och granskning av avtal. Inom funktionen finns också systematiskt säkerhetsarbete och arbetet med allmänna val och val till Europaparlamentet.