Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Ärendehantering och utredning

Inom funktionen Ärendehantering och utredning jobbar vi bland annat med

  • diarieföring
  • nämndadministration
  • ärendeberedning
  • kommunarkiv
  • systematiskt informationssäkerhetsarbete
  • utredning juridik
  • allmänna val och val till Europaparlamentet 

 

Utveckla administrationen

Ärendehantering och utredning har en central roll i att utveckla administrationen i kommunen, till exempel registrering av handlingar, tjänsteskrivelser, nämndadministration och arkivbildning.

Som stöd i det arbetet använder kommunen dokument- och ärendehanteringssystemet Lex med ett antal olika moduler samt Klara arkivredovisningssystem.

https://www.kil.se/Intranet/DokumentStyrning/arendeberedning/

Riktlinjer för dokument och ärenden

Vi tar fram riktlinjer för dokument- och ärendehanteringen i kommunen, det vill säga hur handlingar ska hanteras från postöppning till arkivering. Syftet med detta är bland annat att säkerställa allmänhetens möjlighet att ta del av allmänna handlingar.

Klicka här för att se avgifterna för kopiering samt utskrifter.

Politisk beredning och juridik

Funktionen jobbar med processen ärendeberedning, i syfte att säkerställa kvaliteten på beslutsunderlagen. Andra arbetsuppgifter är utredningar, juridisk rådgivning och granskning av avtal. Inom funktionen finns också systematiskt säkerhetsarbete och arbetet med allmänna val och val till Europaparlamentet. 

Administrativ chef

Porträtt på Cecilia Hurtig

Cecilia Hurtig

Administrativ chef

tfn 0554-191 01