Sektor utbildning

Sektorn  utbildning innehåller verksamheterna förskola, fritidshem, grundskola, och gymnasieskola.

Sektorchefen leder verksamheten på uppdrag av kommundirektören.  Kommunstyrelsen är beslutande organ.  

Organisatiinsträd, sektor utbildning