Kommunikation

Kommunikationschefen har ansvar för kommunens interna och externa kommunikationsrutiner, kommunikationskanaler och för press, webb- och varumärkesfrågor. Kommunikation ingår i ledningsstaben.

Kontakta oss

Kommunikatör 

Kommunikatör Lina Nyåker

Lina Nyåker
Kommunikatör

Webbmaster

Christian Gustafsson
Webbmaster/kommunikatör (måndagar och tisdagar)