Logotyper och grafisk profil

Den grafiska profilen ska stärka vår gemensamma identitet och ge Kils kommun och de kommunala bolagen en tydlig profil. Den grafiska profilen är ett stöd i koncernens kommunikationsarbete och för de leverantörer som gör grafiska arbeten.

Grafisk manual

Den grafiska manualen styr hur vårt grafiska material ska utformas. Klicka här för att läsa den grafiska manualen

Logotypen finns i tre olika varianter

För att använda vår logotyp ska du ha tillstånd från kommunikationschef och få din användning godkänd utifrån den grafiska profilen. Kils kommuns logotyp finns för nedladdning i följande format.

  • EPS: Tryck, professionellt bruk, skalbar efter behov.
  • BMP: Kontorstryck, Word-dokument mm.
  • PNG: Webb och skärmpresentationer.

 

EPS CMYK

EPS RGB

BMP 

PNG 

 

Kontakta kommunikation@kil.se gällande de kommunala bolagens logotyper eller om du har frågor.