Diarium (sök ärenden)

En kvinna och en man tittar på en datorskärm

Välkommen att ta del av kommunens diarium och kommunarkivet.

Ta del av allmänna handlingar

Som medborgare har du rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos din kommun (offentlighetsprincipen). Handlingar kan vara brev, e-post, ansökningar, utredningar, yttranden och beslut.

Här kan du läsa mer om kommunens handlingar.

Här kan du söka i diariet.

Ta del av kommunarkivet

Kommunarkivet finns i kommunhuset. Här förvarar vi arkivlagda handlingar från kommunens verksamheter och bolag, till exempel protokoll, diarieförda handlingar och ärenden, ekonomisk redovisning och bokföring. Här finns också mycket historiskt material, bland annat från föreningar.

Här finns mer information om kommunarkivet