Diarium - kommunala handlingar

Kommunen har bytt system för dokument- och ärendehantering och ärenden kommer att förhoppningsvis att kunna publiceras igen under 2023. 

Du är välkommen att ta kontakt med kommunsekreterare om du vill begära ut en handling.

Allmänna handlingar

Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de är färdigställda. Uttrycket färdigställd innebär till exempel att en utredning blir allmän när den är klar, en tjänsteskrivelse när det ärende som den hör till har varit uppe för beslut i kommunstyrelsen/nämnden och ett beslut när det är justerat.

Handlingar som inte är allmänna

En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i offentlighetsprincipen. En handling kan vara sekretessbelagd (hemligstämplad) men de handlingarna är mycket få. 

Kontakta oss

Telefon

0554-191 00 (växel)

Postadress

Kils kommun
Box 88,
665 23 KIL

Besöksadress

Östra Torggatan 2D

E-post:

kommun@kil.se