Diarium - kommunala handlingar

Allmänna handlingar

Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de är färdigställda. Uttrycket färdigställd innebär till exempel att en utredning blir allmän när den är klar, en tjänsteskrivelse när det ärende som den hör till har varit uppe för beslut i kommunstyrelsen/nämnden och ett beslut när det är justerat.

Här kan du söka på handlingar, sammanträden och ärenden från 2023 och framåt.

Handlingar som inte är allmänna

En handling är inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i offentlighetsprincipen. En handling kan vara sekretessbelagd (hemligstämplad) men de handlingarna är mycket få. 

Avgift för kopia och utskrift av allmänna handlingar

Kommunfullmäktige har beslutat att Kils kommunkoncern tillämpar avgiftsförordningen (1992:191) för kopior och utskrifter av allmänna handlingar. Det betyder att du kan behöva betala för de handlingar som du begär ut i pappersform.

1-9 sidor är gratis. 10 sidor kostar 50 kronor. Varje sida därutöver kostar 2 kronor. (Exempelvis kostar 11 sidor alltså 52 kronor).

Kontakta oss

Telefon

0554-191 00 (växel)

Postadress

Kils kommun
Box 88,
665 23 KIL

Besöksadress

Östra Torggatan 2D

E-post:

kommun@kil.se