Kommunfakta och statistik

Areal och befolkningstäthet 2020-12-31 (SCB)

Kommun/Församling
/Region
Landareal km² Folkmängd Invånare per km²
Kils kommun 360 12 115
(12 087)*
därav
6 139 män
(6 125)*
5 976 kv
(5 962 )*

33,7
(33,6)*

* siffrorna inom parentes anger antal per 2019-12-31
 
Värmlands län 17 519 282 885
(282 414)*
16,1
Riket 407 284 10 379 295
(10 327 589)*
25,5
* siffrorna inom parentes anger antal per 2019-12-31

 

Kil i Värmlands län Kyrksocknar:
Stora Kil, Frykerud, Boda.
Näringsliv:
Differentierat (många sorters företag).
Största sjö:
Nedre Fryken
Största älv:
Norsälven. (Förbinder Frykensjöarna med Vänern)
Historia:
Sveriges första järnväg 1849.
Gränsar till:
Karlstad, Forshaga, Arvika, Grums och Sunne.