Kommunfakta och statistik

Areal och befolkningstäthet 2022-12-31 (SCB)

Kommun/Församling
/Region
Landareal km² Folkmängd Invånare per km²
Kils kommun 360 12 120
(12 134)*
därav
6 134 män
(6 168)*
5 986 kvinnor
(5 966 )*

33,7
(33,7)*

* siffrorna inom parentes anger antal per 2022-12-31
 
Värmlands län 17 519 283 976
(283 196)*
16,2
Riket 407 284 10 521 556
(10 452 326)*
25,8
* siffrorna inom parentes anger antal per 2020-12-31

 

Kil i Värmlands län Kyrksocknar:
Stora Kil, Frykerud, Boda.
Näringsliv:
Differentierat (många sorters företag).
Största sjö:
Nedre Fryken
Största älv:
Norsälven. (Förbinder Frykensjöarna med Vänern)
Historia:
Sveriges första järnväg 1849.
Gränsar till:
Karlstad, Forshaga, Arvika, Grums och Sunne.