Verksamhetsutskott

Uppdrag

  • Säkerställer målen i perspektivet Medborgare.

  • Ansvarar för uppföljning och utvärdering av den löpande verksamhetens kvalitet och resultat utifrån egna och nationella nyckeltal (exempelvis Kolada) och lämnar förslag till nya mål och riktlinjer utifrån årsredovisningen.

  • Följer utveckling inom arbetsmarknad och näringsliv och lämnar förslag till förbättringar.

  • Ansvarar för att medborgardialogen utvecklas.