Sektor äldre

Sektor äldre arbetar med äldrefrågor och service inom bland annat särskilda boenden, hemtjänst och övriga äldrefrågor.

Sektorchefen leder verksamheterna på uppdrag av kommundirektören. Kommunstyrelsen är beslutande organ. 

Verksamheter och specialister inom sektor äldre

Organisationsträd sektor äldre: Sektorchef på övergripande nivå och under sektorchef: Fyra rutor med Särskila boenden Åkerbo, Karlslund, samt särskilt boende Sannerud/korttidsboende och Hälsa vård insats. På högra sidan i organisationsträdet finn fyra rutor för Hemtjänst 1 till och med 4.