Sociala medier

Kils kommun i sociala medier

Facebook

Instagram

Youtube 

 

Verksamheter med egna Facebooksidor

Kils bibliotek  

Kulturskolan

Familjecentralen 

Näringslivet i Kil

 

Verksamheter med egna Instagramkonton

Förebyggargruppen
ungikil

Kils ungdomsgård
kilsungdomsgard

Kosten
kostenikil

Sannerudsskolan 7-9
sannerudsskolan7_9

Boda förskola
bodaforskola

Dallidens förskola
dalliden_kil

Fagerås förskola
Fageras.Forskola

Lövängens förskola
lovangen_kil

Mons backe förskola
monsbacke_kil

Regnbågens förskola
regnbagen_kil

Skogsgläntans förskola
skogsglantan_kil 

Stenåsens förskolor
stenasensforskola_kil

Tolita förskola
tolitaforskola