Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Nilsby vattenverk

Det minsta av kommunens tre vattenverk finns i Nilsby där cirka 30 personer är anslutna. Vattenverket producerar i genomsnitt 7 m3 vatten per dygn.

Liksom i de två andra vattenverken utgörs råvattnet av grundvatten som i Nilsby pumpas till vattenverket från en bergborrad brunn.

Grundvattnet i Nilsby innehåller gasen radon som avdrivs genom intensivluftning i en radonavskiljare innan vattnet leds till en lågreservoar. För desinfektion används UV-ljus. Från lågreservoaren pumpas det färdigberedda dricksvattnet ut på ledningsnätet. 

Mer information

VA-taxa

gäller från 2021-01-01

Slamsugningstaxa

gäller från 2020-01-01

ABVA

Allmänna bestämmelser för användandet av Kils kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Regler

för Kils allmänna VA-anläggning. Information till fastighetsägare.

Boka studiebesök

på Kils avloppsreningsverk.

Film: Vattnets väg i Kils kommun

- en bra förberedelse inför studiebesöket

Vattenskolan

Svenskt vattens informationssida med bra material att använda i skolklasser.