Nilsby vattenverk

Det minsta av kommunens tre vattenverk finns i Nilsby där cirka 30 personer är anslutna. Vattenverket producerar i genomsnitt 7 m3 vatten per dygn.

Liksom i de två andra vattenverken utgörs råvattnet av grundvatten som i Nilsby pumpas till vattenverket från en bergborrad brunn.

Grundvattnet i Nilsby innehåller gasen radon som avdrivs genom intensivluftning i en radonavskiljare innan vattnet leds till en lågreservoar. För desinfektion används UV-ljus. Från lågreservoaren pumpas det färdigberedda dricksvattnet ut på ledningsnätet.