Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Slamtömning

Du som har egen avloppsbrunn, slutna tankar eller slamavskiljare är skyldig att få dessa tömda minst en gång per år.

Alla tömningar ska ske av kommunens entreprenör, Oljeservice Olsäter AB.

Varför slamtömning?Slambil vid hus

Alla anläggningar ska tömmas regelbundet
för att förebygga besvär i form av lukt, risken för förorening av grundvatten, ytvatten och dricksvattentäkter samt att anläggningens tekniska funktion inte ska störas. Slammet körs till reningsverket i Kil där det renas tillsammans med det övriga avloppsvattnet.

Behöver du tömma oftare?

Om du behöver tömma tankar och brunnar mer än en gång per år kan du göra en beställning hos entreprenören, Oljeservice Olsäter AB, per telefon: 0552-310 77 eller 070-520 43 18.

Om du behöver tömning akut (inom 24 timmar) innebär det en extra kostnad.

Underlätta tömningen

Det är viktigt att du som fastighetsägare ser till att vägen fram till tömningsstället är farbar. Brunnar/tankar ska märkas ut med en käpp eller liknande. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.