Hoppa till huvudinnehållet

Kontakta Kils kommun

Telefon
0554-191 00
Telefontider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
E-post
kommun@kil.se
Besökstider
8:00-12.00 och 13.00-16:00
Besöksadress
Östra Torggatan 2D
665 23 Kil

Fler kontaktuppgifter

Vattenkvalitet

Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Höga krav ställs därför på vattenkvaliteten. Men när är då kvaliteten på dricksvattnet bra?

Myndighetskrav och föreskrifter

Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) står det att dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Ett dricksvatten ska anses hälsosamt och rent om det inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en fara för människors hälsa.

För att bedöma om vattnet uppfyller kraven finns gränsvärden fastställda för en mängd mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar. De gränsvärden som finns gäller för färdigt dricksvatten och inte för råvatten. Genom beredning i vattenverket ändras råvattnets kvalitet så att det dricksvatten som når användarna inte överstiger gränsvärdena. Om uppmätta värden på dricksvattnet inte överstiger gränsvärdena bedöms det vara tjänligt.

Analyser

Årligen genomförs ett stort antal analyser på dricksvattnet i Kils kommun, på vattenverken, i ledningsnätet och hos användare för att säkerställa att dricksvattnet som når användarna håller en hög kvalitet. Värden på de mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrarna som provtagits på vattenverken samt Livsmedelsverkets gränsvärden kan du läsa mer om till höger.

Hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner vattnet innehåller. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader dH0. Ju lägre innehåll av kalcium och magnesium desto lägre värde på hårdheten. Ett vatten med ett lågt värde på hårdhet kallas mjukt och ett vatten med ett högt värde kallas hårt.

Vid uppvärmning faller kalcium ut som kalciumkarbonat (pannsten) vilket syns bland annat i kastruller och varmvattenberedare. Kalcium bildar även svårlösliga föreningar med de fettsyror som finns i tvål och såpa vilket får till följd att tvättmedelsförbrukningen ökar då vattnet är hårt.

I nedanstående tabeller finns en skala för vattnets hårdhet samt vilken hårdhet dricksvattnet från Fryksta, Högboda och Nilsby har.

Vattenverk

dH0

Fryksta

3,7

Högboda

7,6

Nilsby

6,3

Kategori

dH0

Mycket mjukt

0-2

Mjukt

2-5

Medelhårt

5-10

Hårt

10-20

Mycket hårt

>20