Distribution

Ledningsnätet för vatten och avlopp i Kils kommun består av 11 mil vattenledningar, 8 mil dagvattenledningar och 11 mil avloppsledningar.

Vattentornet i Kils tätort

I vattenledningsnätet finns två stycken tryckstegringsstationer som används för att hålla uppe vattentrycket även i högt belägna områden och 33 avloppspumpstationer som ser till att avloppsvattnet rinner undan mot reningsverket även i områden utan självfall.

Vi arbetar kontinuerligt med förnyelse och underhåll av ledningsnätet - bland annat används TV-kamera och olika läcksökningsutrustningar för att inspektera ledningar.