Vattenverk

Fryksta vattenverk

Vattenverket i Fryksta levererar dricksvatten till Kil, Fagerås, Gunnita och Tolita samhälle.

Vattenkvaliteten på grundvattnet är mycket god och innan vattnet distribueras ut på ledningsnätet höjer vi pH-värdet för att minska risken för rost i ledningarna.

Vattenverket producerar i genomsnitt 1 500 m3 dricksvatten per dygn.