Om företaget

Lok

Historik:

Kil har alltid varit en aktiv och viktig ort när det gäller modern kommunikation. Från en blomstrande sjöfart på Frykensjöarna till den första järnvägen och nu senast regionens nya flygplats endast 7 km från centrum, fortsätter Kil även nu att vara ett viktigt kommunikationscentrum.

Med förvärvet av ett kabel-TV nät som täcker stora delar av centralorten, hade Kilsbostäder AB genom bildandet av dotterbolaget Kilvision en klar målsättning att kommunen även i framtiden skulle ligga i täten när det gäller det senaste inom kommunikation. Med modernaste teknik byggdes ett IT-nät med kabel-TV nätet som bas, där våra populära TV-program från satellit och marksändare fick sällskap av datatrafik, telefoni, Internet och datoriserad fastighetsövervakning. Med detta IT-nät som bas har Kils kommun skapat en stadig plattform att möta framtidens kommunikation och åter satt Kil i focus när det gäller modern kommunikation.

Detta innebär att Kils kommun och de företag och privat personer som så önskar fick en mycket kraftfull datalänk som ger tillgång till framtidens
tjänster såsom e-post, elektronisk handel och höghastighets Internet. Dessutom erbjöds datakommunikation av typen LAN-LAN, tillgång till öppna databaser, kollektiva påfarter till externa tjänster mm.

KILVISION AB hade kommunens uppdrag att bygga upp ett kommunalt Intranet som sammankopplar de kommunala enheternas data och telefonitrafik. För kommunens del innebär det att man ej behöver hyra förbindelser mellan växel, skolor, daghem, vårdhem osv.

KILVISION AB erbjöd också en kraftfull och hypermodern fastighetsövervakning där värme, ventilation, varmvatten, portlås, belysning mm, kan övervakas och styras centralt. Larm kan vidarekopplas till jourtelefoner t.ex. GSM, där larmet i klartext kommer upp i fönstret.
Idag övervakas Kilsbostäders fastigheter fortfarande via kabel-TV nätet.

KILVISION AB erbjöd företag kommunikationslänkar mellan olika lokala enheter, eller ut i världen både till unika adresser och till öppna datanät såsom Internet. Kilvisions IT-nät kunde även användas som accessnät för företag som ville ansluta sina telefoner till någon fristående teleoperatör.
Olika typer av larm övervakning och styrning kontrollerades från en central dator, som skickade information eller larm vidare. Givetvis kunde företag också få Kilvisions kabel-TV till sina lokaler. Cirka 1900 hushåll hade Kilvisions kabel-TV i sina hem. Även dessa kunde erbjudas ytterligare tjänster såsom höghastighetsinternet. De nya fria teleoperatörerna kunde erbjuda billiga telefonitjänster via nätet.

Kilvision AB har sedan dess utvecklats och bytt namn till Kils Stadsnät AB. Vi levererar fortfarande kabel-TV till befintliga kunder, men vi nyansluter inte några längre. 

Kils Stadsnät AB har under flera år varit passiva nät ägare för fibernätet i Kil och haft Zitius som kommunikationsoperatör. 2020 tog Kils Stadsnät nästa steg och tog över den aktiva driften av kommunikationsutrustningen. Tillsammans med Net Nordic och Mittnät är man nu kommunikations operatör i sitt egna nät. 2020 är också det året vi började ett tätare samarbete med Forshaga Fiber AB som är vår motsvarighet i Forshaga. Numera jobbar vi både med fiberföreningarnas nät och med vårt nät som om det vore vårt eget. Vi delar resurser med Forshaga Fiber för att sänka kostnaderna och bli mer effektiva.