En klok investering

Barn som badar

Även om du bortser från bekvämlighet och miljövinster är fjärrvärme en klok investering.

Jämför installationens kostnad, livslängd och driftkostnader med vilket värmesystem som helst så kommer du att se fjärrvärmens ekonomiska fördelar.

Installationskostnader

– Inkoppling på befintlig stamkulvert, 58 750 kr.

I priset ingår samtliga markarbeten, serviskulvert och inkoppling av värmeväxlare.

– Serviceanslutning, dvs. rören finns indragna innanför din vägg, 53 750 kr minus den summa som du redan tidigare har betalat.

I priserna ingår moms och de gäller för anslutning till kulvert som redan finns i gatan utanför ditt hus.

Att tänka på!

Du kan sänka dina installationskostnader genom att utnyttja ROT-avdraget för arbetet som utförs innanför din tomtgräns.