Ett pris utan extra kostnader

Fjärrvärme är inte bara klimatsmart, det är i princip 100% driftsäkert och prisbilden är mycket stabil. I priset ingår service dygnet runt, så du får inga extra kostnader för reparationer och sotning.

Eftersom värmeväxlare också ingår behöver du inte heller beräkna livslängd på den inköpta pannan.

I vår prisuträknare kan du enkelt göra en beräkning av din årskostnad. I priset ingår moms samt energi- och miljöskatter.