Värme till dig som bor i Kil

Liggande katt

Fjärrvärmen är Sveriges ledande uppvärmningsform, och fler och fler väljer att ansluta sig. Det beror på att fjärrvärme är bra, både ur ett miljöperspektiv och för din egen bekvämlighet.

Idag får omkring 620 kunder lokalt producerad värme och varmvatten från oss. Med bränsle som mestadels består av rivningsvirke och gammalt emballage värmer vi allt från villor och hyreshus, till affärer och industrier.

Vi har fyra producerande anläggningar och energin distribueras från panncentralerna via ett kulvertnät, direkt hem till dig. Bor du i anslutning till vårt nät, kan du också bli kund och ta del av värmen. Kontakta oss så hjälper vi dig med en installation.