Säker cirkulation i nätet

Fjärrvärmen distribueras genom att varmvatten cirkuleras genom ett rörsystem som finns nedgrävt runt om i stora delar av Kil. Rören är väl isolerade och anpassade för att klara våra krav på tålighet mot tryck och värme.

Det garanterar dig driftsäkerhet obegränsat med varmvatten och ett behagligt inomhusklimat i alla väder.

Våra fyra anläggningar för värmeproduktion; Lersätters värmeverk, Dalliden, Karlslund, och Kilslund, förser vårt 3,5 mil långa kulvertnät med den värme som krävs för trygga leveranser till vår ca 620 kunder – exempelvis villor, hyreshus, affärer och industrifastigheter.

 

Fjärrvärmenät i Kils tätort